Vår inriktning

Grundläggande inriktning:

1. Föreningen Småkottarna bedriver barnomsorg i form av flerfamiljsystem. Syftet är att barnen ska få vistas i en trygg hemmiljö i små grupper samt ha ett begränsat antal vuxna omkring sig.

2. Skollagen och Förskolelagen ligger till grund till verksamheten.

3. Vår profil är natur och allmän förskoleverksamhet

Värdegrund:

1. Alla människors lika värde, individens frihet och integritet, jämställdhet och solariditet. Detta är värdegrunder som hålls levande i arbetet.

2. Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig ta ansvar och visa respekt för andra människor. I detta arbete ingår även konfliktslösning och social träning, att förstå detta samspel med andra människor.

3. Ett demokratiskt förhållningssätt innebär att barnen varje dag blir uppmärksammade, vi för en dialog med varje barn, arbetar aktivt med barnens språkutveckling.

4. Vi lyssnar på barnen, värnar om, främjar och uppmuntrar deras talanger och intressen.

Lokalisering:

1. Småkottarna har sin verksamhet i hemmiljö.

2. Småkottarna är ofta ute i naturen och närmiljö.

3. Vi tar med barnen på utflykter, teater- och studiebesök.

Personal:

1. Vår kompetens är barnskötarutbildning och mångårig erfarenhet av arbete med barn.

2. Vi eftersträvar en god dialog med vår uppdragsgivare på kommunen.

3. Vi har ett gott samarbete med varandra vilket underlättar vid frånvaro. Vi kommer ha tillgång till vikarier med gott sammarbete med personal och barn.

Verksamhet:

1. Föreningen Småkottarna erbjuder förskoleverksamhet i hemmiljö. Barnen får omsorg, omvårdnad, fostran samt goda möjligheter till livslångt lärande genom vardagspedagogik. Dessa olika bitar bildar en helhet.

2. Småkottarna arbetar mycket ute i naturen på olika sätt.

3. Språket uppmärksammas dagligen genom den spontana dialogsituation som uppkommer i de olika aktiviteterna. Vi värnar om att ge barnen ett så rikt ordförråd som möjligt.

4. Måltiderna består varje dag av en näringsrik och omväxlande kost. Vi äter pedagogiskt med barnen och skapar på så vis en lugn och harmonisk stämning vid måltiden. Vi arbetar med att ge barnen en sund hållning till mat och en social träning för hela livet.

5. Vi vill stärka barnens självförtroende och ge dem en god start i livet. Vi uppmuntrar barnens kreativitet och talang, hjälper dem förstå samspelet mellan människor.

6. Vi arbetar mycket med fri lek, utflykter, pyssel och spel, färg och form, hushållsarbete som matlagning och bakning, mm.

Målsättning:

1. Vi vill stärka barnens självförtroende och ge dem en tro på sig själva att de duger som dem är.

2. Vi ger barnen tillfälle att upptäcka naturen och att uppskatta samt värna om den.

3. Vi vill att varje barn och dess föräldrar ska känna trygghet och glädje i verksamheten, med sin dagbarnvårdare och med sina kompisar.